Vision

Visionen med LLL

 • Är att utveckla, utrusta och forma nya ledare (manliga och kvinnliga) och även dem som redan är i tjänst.

 • Är att ge en touch av förnyelse, perspektiv och träning. Syftet är att var och en ska avsluta sin tjänst på ett bra sätt och därmed göra en insats för Guds rike.

Grundstenarna med LLL

 • Är att utveckla och utrusta nya ledare, och på så sätt fungera som en “ministry” av förnyelse, utveckling och mentorskap för de kristna församlingarna och dess ledarskap.

 • Är att fungera som en “ministry” som är till för hela Kristi kropp oberoende av samfundstillhörighet. Vi jobbar med alla som vill göra Jesus känd genom sina liv och genom förkunnelsen av Guds ord.

 • Är att be och vaka över våra ledare så “they can finish well in their ministries” och på så sätt utveckla det hela potencialet som Gud har gett oss för ett lyckat ledarskap.


Vi i LLL studerar och reflekterar över ledarskapet från ett:

 • Bibliskt perspektiv

 • Historiskt perspektiv

 • Kontemporärt perspektiv

Syftet är att förstå hur Gud formar
och utvecklar oss som ledare under hela våra liv.


LLL Och Leadership Emergency Theory

 • I LLL tar vi vara på Dr. Clintons formulerande ledarskapsteori “Leadership Emergency Theory” och kunnigheten inom ledarskapsstudierna. Ett fält inom vilket Dr. Clinton har investerat mer än 25 år.

 • Dr. J. Robert Clintons formulerande teori “Leadership Emergence Theory” presenterar lärdomar, principer och värderingar från sina empiriska och komparativa studier av bibliska, historiska och moderna ledare.

Några iakttagelser från Dr. Clintons teori:

 • I Bibeln finns cirka 1000 omnämnda ledare.

 • Vi har tillräcklig mycket information så vi kan bedriva komparativa och imperiska studier av 100 av dessa 1000.

 • Slutsatsen är att en av tre av dessa 100 avslutade sin tjänst bra.

 • Hittills har man studerat eller forskat i cirka 2500 ledares liv. Antalet växer varje år.

 • Nu bedriver LLL studier i Sverige


 
SwedishSpanishEnglish